Atlantikwall
Netherlands

Abschnitt WB Deutsche Bucht

Abschnitt WB Niederlande / KVA Schagen

Abschnitt WB Niederlande / KVA Amsterdam

Abschnitt WB Niederlande / KVA Dordrecht
Festung Hoek van Holland / Festungsvorfeld

  BP 02a Ockenburg
  BP 11 Stp VIII H Poeldijk
WN 80 M Hoek van Holland
WN 90 L (Bis 07/44) Schipluiden

Festung Hoek van Holland / UA Nord

  BP 14a Markostand Hoek van Holland
  BP 14b Stp III M MKB 2/205 Vineta Hoek van Holland
  BP 14c Stp IV HM MaFlBat Nordmole Hoek van Holland
  BP 14c WN 18 HM Hoek van Holland
  BP 14d WN 17 H Hoek van Holland
  BP 14e Stp V H Hoek van Holland
  BP 14h WN 16a HM Hoek van Holland
  BP 15 WN 15 HM Hoek van Holland
WN 19 HM Hoek van Holland
  BP 17c WN 23 H Hoek van Holland
  BP 17d WN 18 HM Hoek van Holland
  BP 17f WN 22 H Hoek van Holland
WN 25 Hoek van Holland
WN 28 M Hoek van Holland
  BP 18a WN 29 M Hoek van Holland
  BP 19 WN 42 H Hoek van Holland
  BP 19 WN 43 H Hoek van Holland
  BP 75 WN 30 H Hoek van Holland
  BP 76 WN 31 M Hoek van Holland
  BP 77a WN 32 H Hoek van Holland
  BP 78 WN 33 H Hoek van Holland
  BP 79 WN 34 H Hoek van Holland
WN 40 H Hoek van Holland
WN 40a H Hoek van Holland
  BP 81 WN 45 HM Hoek van Holland
  BP 82 WN 46 H Hoek van Holland
  BP 83 WN 47 HM Hoek van Holland
  BP 84 WN 48 H Hoek van Holland
  BP 85 WN 49 H Hoek van Holland
  BP 87 WN 53 H Hoek van Holland
  BP 88 WN 51 H Hoek van Holland
  BP 89 WN 35 H Hoek van Holland
  BP 93 Stp XIX (Ex WN 36 H) Hoek van Holland
  BP 93 Stp XIX Stellung Kormoran Hoek van Holland
WN 37 M Hoek van Holland

Stadtverteidigungsbereich Rotterdam

Rotterdam
Stp LXXX Rotterdam

StpGr Moerdijk

  BP 95 Moerdijk
  BP 97 Stp Nord Moerdijk
  BP 98 Stp Süd Moerdijk

Abschn. Voorne
StpGr Oostvoorne

  BP 36 Oostvoorne
  BP 36a WN 101 M Kruiningergors
  BP 37 WN 102 H Oostvoorne
  BP 38 Stp XXIII HL Oostvoorne
  BP 46 WN 111 H Oostvoorne
   WN 123 H Heenvliet
  BP 54a Stp XXVI HL (Bis 1944) Hellevoetsluis
  BP 56 Stp XXVII H Hellevoetsluis
  BP 57 Stp XXVIII HM Hellevoetsluis
  BP 58 WN 104 H Westvoorne
  BP 59 WN 105 H Westvoorne
  BP 60 Westvoorne
  BP 100 Stp XXX HL Brielle
  BP 101 Stp XXIII HL FuMG Biber Oostvoorne
  BP 102 Stp XXIV ML FuMG Biber Oostvoorne
  BP 104 Stp XXI H Oostvoorne

Freie Küste

  BP 195 Utrecht
  BP 196 Abschitt Süd-Ost Utrecht
Verteidigungsstab Utrecht Utrecht
  BP 197 Hauptquartier WBN Hilversum
Flugfeld Hilversum Hilversum
  BP 198 Gen.Kdo. LXXXVIII A.K. Bilthoven
ArKo 119 Bilthoven
  BP 200 Großraumgefechtsstand Cäsar Driebergen

Absch. Zeeland / UA Overflakke
StpGr Goeree

Havenhoofd
  BP 206 Stp XXXII HL HKB Goederede Bokkepolder
  BP 218 WN 220 H Ouddorp
  BP 220 WN 222 H Ouddorp
WN 213 M Ouddorp
WN 235 H Stellendam
  BP 232 WN 236 H Oostdijk
  BP 233 WN 237 H Ouddorp
WN 238 H Hoogerhuis
Stp Truppenverbandsplatz Ouddorp
WN 229 L Ouddorp
KSS G6 Visschershoek
KSS G10 Kralingen

Absch. Zeeland / UA Overflakke
Freie Küste

  BP 210 Middelharnis

Absch. Zeeland / UA Overflakke
StpGr Ooltgensplaat

Fort Prins Frederik

Absch. Zeeland / UA Steenbergen
StpGr Dinteloord

  BP 259 Dintel
  BP 264 Stp XXXIV H Willemstad
  BP 549 Stp XXXVII H HKB 5/1719 Heensche Molen Heensche Molen

Absch. Zeeland / UA Steenbergen
StpGr Lepelstraat

  BP 548 Hollaerdijk
  BP 550 Stp XXXVIII H HKB 6/1719 Kledde Kladde

Absch. Zeeland / UA Steenbergen
StpGr Bergen op Zoom

  BP 554 Korteven

Absch. Zeeland / UA Steenbergen

  BP 401 (Bis 07/44) Stavenisse
  BP 505 Stp XXXVI HL Vliet

Absch. Zeeland / UA Schouwen
StpGr Schouwen

  BP 316 Burghsluis
  BP 329 WN 329 H Haamstede
  BP 330 WN 330 H Burgh
WN 331 H Haamstede
  BP 337 WN 316 H Haamstede
WN 312 H (Bis 03/44) Gemeene Hoeve
WN 313 H (Bis 03/44) Molenweg
   WN 316 H (Bis 03/44) Kujierdamseweg
   WN 317 H (Bis 03/44) Helleweg

Abschn. Zeeland / UA Schouwen
StpGr Zijpe

  BP 360 (Bis 07/44) Sluis

Abschn. Zeeland / UA Schouwen

Zierikzee

Abschnitt AOK 15 / KVA A

Inland